Sociaal Werk

Sociaal Werk

Wil jij jezelf ontwikkelen tot sociaal werker en een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij?

Als sociaal werker bevind je je op het snijvlak van welzijn en gezondheid. Je bent breed inzetbaar en komt in contact met verschillende doelgroepen. Het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van mensen staan daarbij centraal.

Bij de tweejarige Associate degree-opleiding Sociaal Werk word je in twee jaar opgeleid tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dit doe je in Rotterdam, in een internationale en grootstedelijke context.

De Ad-opleiding Sociaal Werk is een praktijkgerichte opleiding. Dat betekent dat je de dingen die je leert direct toepast in je werk en andersom, dat je vragen en situaties uit je werk kunt onderzoeken en bespreken binnen de opleiding. Je doet dit in praktijkopdrachten. Je start de opleiding met drie dagen les per week. Vanaf de tweede helft van het eerste jaar krijg je twee dagen per week les en loop je daarnaast 16 uur stage, waarbij je boventallig bent.

Je wordt opgeleid tot sociaal werker en leert in en over verschillende contexten. Mensen kunnen met diverse vragen en problemen bij de sociaal werker terechtkomen. Deze vragen en problemen kunnen voorkomen in verschillende deelgebieden zoals: wijkgericht werken, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, ouderenzorg, jeugdzorg, participatie & buurtwerk en vrijwilligerswerk.

“Een waardevolle bijdrage aan de maatschappij.”

Meer informatie over de Associate degree-opleiding Sociaal Werk vind je op deze pagina.

Duur en startmoment
2 jaar, september

Opleidingstype
Voltijd Associate degree, ook beschikbaar inĀ deeltijd

Taal
Nederlands

Deel deze opleiding